Inhabil som klager i saken - nå går bryggeklagen på Tjøme til settefylkesmann

Et flertall bestående av Høyre, Frp og Senterpartiet sa nei til å ta Fylkesmannens klage i bryggesaken på Holtekjær på Tjøme til følge forrige måned. Nå går klagesaken videre.