Det hjalp ikke å klage på Mostranda

Mostranda-eierne klaget på vedtaket som opphevet byggetillatelsene på campingen på Tjøme. Det mente rådmannen at ikke kunne føre fram, og politikerne var enig.