Sjøbodene i Dalsveien: - Tiltakshaverne er klar over at bodene er innredet på en måte som går noe lenger enn hva det strengt tatt er behov for

Eierne av de omstridte sjøbodene i Dalsveien på Tjøme har gjennom advokat svart på kommunens brev fra tilsyn og varselet om omgjøring av tillatelsene. De er innstilt på å ordne opp i saken.