Hytta som brant på Tjøme: Sivilombudsmannen vil ikke se på saken

Det er over to år siden hovedbygget i Nordre strandvei 65 på Tjøme brant ned. Det har over lengre tid pågått en byggesak for å gjenreise det som brant, og nå har Sivilombudsmannen sett på en klage på lang saksbehandlingstid i saken.