Fylkesmannen sier nei til omfattende bassengplaner på hytte: - Så lenge boden er innredet med våtrom med dusj og toalett, er det heller ingen bod

I Flatåsveien 109 på Tjøme har hytteeier Ole Andresen over flere år hatt planer om et svømmebasseng med et tilbygg. Det som var omsøkt og godkjent på Tjøme ble imidlertid stoppet i Færder, og nå er også Fylkesmannen enig med kommunen i den avgjørelsen.