Spør kommunen om Gon på Tjøme: - Er det hensiktsmessig å splitte opp et område i bolig- og hytteområde på denne måten?

Da en eiendom i Goneveien skulle bebygges med ei ny hytte for en tid tilbake, klaget en nbao i det lengste. Nå har hun gitt innspill til kommuneplanens arealdel i Færder kommune, som nylig har vært ute på høring. Flere av de samme spørsmålene tas opp her.