Også Færder kommune må søke om å bygge i strandsonen - og søknaden de har sendt til seg selv var ikke komplett

På Randineborg-eiendommen nord på Tjøme, kjøpt av Færder kommune i fjor til bruk som offentlig friområde, skal det bygges nytt toalettbygg. Færder kommune har byggesøkt dette til seg selv - og sendt ut brev om behov for ytterligere opplysninger.