I ferd med å inngå avtale om kjøp av Baldershage og har flere ønsker for eiendommen

Rolf A. Wikborg har i en periode snust på Baldershage-eiendommen, som har ligget til salgs på Tjøme over flere år, sammen med to partnere. Nå presenteres planer for eiendommen for kommunen.