Forsvarsbygg fjernet "boplikt-oppskriften" etter negative signaler

Tidligere i dag kunne du lese at Forsvarsbygg la ut to boligtomter til salgs i Mågerølia på Tjøme, med opplysninger om boplikt-smutthullet for uregulerte tomter. Nå er disse opplysningene fjernet.