Det skal bygges opptil 13 nye boenheter i Tjøme sentrum

Det har vært planer for utbygging i Kirkerønningen 6 i flere år, men nå er planene sluttbehandlet.