Økolandsbyfirmaet er begjært konkurs - men Tjøme-prosjektet går trolig videre

Filago, eieren bak økolandsbyen i Hurdal, må møte i retten i slutten av august etter at selskapet er begjært konkurs. Årsaken til Filagos problemer er knyttet til pilotprosjektet i Hurdal. Nå pågår forhandlinger om bærekraftige boligprosjekter på Ormelet på Tjøme.