Har endret farge og plassering: Teknologigründeren søker på nytt om flere hundre kvadratmeters-villaen på Tjøme

Eieren har fått nei, og i tillegg kjøpt ei hytte til 19 millioner kroner rett nedenfor, men nå er boligprosjektet med Breili-signatur endret og omsøkes på nytt.