Samarbeid ga skikkelig gladnyhet for barna i barnehagen på Randineborg på Tjøme

Trafikksikkerhet er noe ei foreldregruppe på Holtane på Tjøme er opptatt av. Gang- og sykkelveien de ønsker seg har de ikke fått ennå, men engasjementet har gitt barna deres noe annet de har mye glede av.