(Tønsbergs Blad)

Etter å ha gransket skissen for utbygging av Tjøme sentrum og lest kommunepolitikernes ulike kommentarer til forslaget som det var enstemmighet om å legge ut til høring, er det på tide å ta noen tilbakeblikk. Det første helt til antikkens Hellas der betydningen av ordene politiker og politikk har sine språklige røtter i det greske «polis», som betyr sted eller bystat. I ordet «polis» er det alltid felleskapet av innbyggere som betones, ikke det styrende rådet.

Det lå selvsagt i kortene at felleskapet av innbyggere til tider trengte et sentralt område innenfor murene hvor alle kunne samles og diskutere viktige saker. Dette stedet ble på gresk kalt for «agora», på godt norsk et torg. Gjennom hele historien har et slikt torgområde vært viktig for store og små bystater. Det var et forsamlingsrom for innbyggerne, enten det ble brukt til handel, felles feiringer eller protestaksjoner. Torget var et slags hjerterom for innbyggerne der de kunne uttrykke sin sorg, glede eller i nyere tid politikerforakt.

Nå er vi fremme ved Tjøme sentrum, som innbyggerne i mange år har uttrykt ønsker om skal inneholde et fellesrom, et åpent torg som både er vakkert og velegnet for daglig bruk og festdager. Jeg har vært med på flere folkemøter der politikere og innbyggere har blitt enige om å realisere torgideen med et dertil nytt samfunnshus eller aktivitetshus. Like før sammenslåingen av Tjøme og Nøtterøy til Færder kommune presenterte administrasjonen plutselig et forslag til nytt sentrumsbygg – en helt svart blokk i tre og glass trolig inspirert av den svarte steinen Kaba i Mekka. Den var plassert midt i det nåværende torgområdet og var i alle henseender heslig og malplassert.

På det tidspunkt forelå det allerede en fin skisse av arkitekt Rune Breili, både når det gjelder torgkarakter og gode arkitektoniske løsninger, men politikerne hadde tydeligvis andre planer. Og det ser vi nå. Færder kommune har endelig servert oss et forslag til utforming av sentrum som ikke ligner grisen. Her har planleggerne gått inn for å lage et lite torg ved busslomma i Vestveien, mens en diger parkeringsplass for pol- og apotekkunder har fått breie seg ut over det nåværende torgområdet. Dermed kan de trengende promille- og pillekundene bevege seg usjenert og raskt fra handledisken til kjøredoningen.

Det nye aktivitetshuset med tilbehør er plassert i en vond vinkel med front mot busslomme og krympet torg, mens baksiden danner en skjerm mot parkeringsplassen. Dette er en planlogisk konsekvens av at det ikke skal lages noe tydelig sentrum i dette området. Enheten i Tjøme sentrum blir i dette forslaget helt dekonstruert, dermed blir det heller ikke noen felles arena for innbyggerne. Hvem gidder vel å stå i det trange busstorget og feire 17. mai, eller samles til en eller annen felles markering.

Hvis vi ser bort fra leilighetsblokka som er blitt plassert nede ved pizzasjappa, er selve sentrumsområdet blitt et sprikende interessefelt uten noe samlende grep. Innbyggernes årelange ønske om et hyggelig torg, et samlende fellesområde, har måttet vike for særinteresser med næringsvett. Det er foreløpig uklart hvordan bygningene vil bli utformet. Både i Plan- og bygningsloven og utfyllende bestemmelser i kommuneplanens arealdel kreves det at nybygg skal tilpasses eksiterende bebyggelse.

Da blir det opp til kommunens politikere og en eller annen selvhøytidelig arkitekt å bli enige om noe innbyggerne ikke vil ha. En velkjent praksis i små og store kommuner. Høyrepolitiker Magda Flatmo uttaler til TB at hun kunne ønske seg en mindre kopi av Biblioteket i Tønsberg. Det bygget er visst så fint tilpasset arkitekturen i nærområdet. Kan her nevne andre gode tilpasningskandidater som Signaturblokka i Tønsberg eller det nye Munchmuseet «Lambda».

Nå er detaljreguleringen for Tjøme sentrum lagt ut på høring, etter å ha vært oppe til førstegangsbehandling hos politikerne i hovedutvalg for kommunalteknikk. Meg bekjent har saken ennå ikke blitt luftet på et folkemøte, som i forkant kunne gitt planlegger og politikere viktige perspektiver og styringspunkter. Et folkemøte ville ha samlet innbyggerne, ikke bare for å komme i dialog med politikerne, men også for seg imellom å lufte hva de mener. Nå kan de bare sende inn et individuelt høringsnotat uten felles ryggdekning. Denne ordningen er udemokratisk og forkastelig, men perfekt for politikere som vil pulverisere innbyggernes medbestemmelsesrett.