Tilbudet til Jan Thomas og Carl Benny på Tjøme fikk over 100.000 kroner

– Det kommer folk helt fra Australia og California for å konkurrere og la seg utfordre i anlegget.