Det skjer i regi av Kulturlandskapsskolen på Tjøme.

- Alle som er interessert får være med på å lære om og prøve seg på slått med ljå. Slått med tohjulstraktor demonstreres, inviterer Kjetil Johannessen, avdelingsleder plan og friområde i Oslofjordens friluftsråd.

For plantene

Rett vest for Moutmarka, nærmere bestemt på Moløkka, ligger en vel fem dekar stor slåttemark. Enga slås årlig for å øke antall blomsterplanter, som igjen er viktig for blant annet insekter.

- Det er bonde Bent Nilsen som lærer bort viktige prinsipper rundt slått og deltakerne får selv aktivt være med. Bent er en aktiv og profilert slåttekursholder med et brennende hjerte for kulturlandskapet, forteller Johannessen.

Biolog Arne Fjellberg vil også fortelle om og vise blomsterplanter og insekter som vokser og lever i enga.

Slåtten vil i etterkant av slåtten bakketørke noen dager slik at plantene frør seg. Etter dette vil slåtten komme lokale dyreholdere til gode.

- Arrangementet er gratis og det blir også enkel bevertning, lover Johannessen.

Kulturlandskapsskolen

Bak kulturlandskapsskolen står Statsforvalterens landbruksavdeling i Vestfold og Telemark, Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd (OF). Sparebankstiftelsen bidrar også økonomisk til gjennomføring av ulike skjøtselskursene og samlingene rundt Oslofjorden.

Formålet med kulturlandskapsskolen er å gi undervisning til grunneiere og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel. Lokalt i Færder kommune er målet å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgt kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig.