Vegvesenet anbefaler at populær, men farlig, snarvei stenges

I morgenrushet er det hver dag flere som kjører i full fart over parkeringen du ser på bildet, for så å vrenge ut i krysset og kjøre videre nedover Ørsnesalleen i retning byen. Det ser vi fra vinduene til Øyenes redaksjon. På den måten sparer de stressede bilistene noen sekunder med kø og venting på grønt lys i det trafikkerte Teie-krysset. Nå foreslår Statens vegvesen at den muligheten stoppes.