Sykehuset har en «too good to go»-løsning – slik skal de kaste mindre mat

I fjor kastet sykehuset i Vestfold 87 tonn med mat. I år har det så langt blitt kastet drøye 75 tonn.