Sykehuset har tatt nye grep – her skiller de potensielle korona-smittede fra andre pasienter i mottaket

Sykehuset i Vestfold har etablert et eget korona-mottak for å unngå kontakt mellom pasienter med covid-19-virus og øvrige ved inngangen til akutten.