Sveitserstil-huset var verneverdig. Nå blir det revet for å gjøre plass til boligblokk

Sveitserstil-huset i Snorres gate 11 må gi plass for den nye boligblokken. Selv om den var regulert til vernet.