SV-Olav: – Kommunen kunne brukt egne folk, og droppet konsulentene

Tønsberg kommune burde droppet PwC-bistanden i jakten på innsparinger, mener Olav Sannes Vika (SV). – Vel anvendte penger, sier rådmannen.