Stupeulykken: – Han kom seg opp av vannet med egen hjelp, men falt blodig om på brygga

Ifølge brannvesenet ser det ut til at den skadde nå er på bedringens vei.