(Fredriksstad Blad)

Hvaler kommune og eieren av drivhuset på Kirkøy, Terje Male står veldig langt fra hverandre. Kommunens advokat vil nå ha all korrespondanse direkte til advokatfirmaet. Hvis denne saken må for retten og kommunen taper, kan erstatning og advokatutgifter fort koste Hvaler kommune et millionbeløp.

– Det offentlige må ha et visst spillerom for feilvurderinger, mener advokatfirmaet Føyen, som er engasjert av Hvaler kommune.

Hvem skal ta tapet?

Drivhuset, som er bygget i 100-metersbeltet, må rives og flyttes lenger bak på eiendommen etter at Statsforvalteren har funnet saksbehandlingsfeil i vedtaket der alle tillatelser ble innvilget. Men da drivhuset ble bygget, forelå det altså et positivt vedtak fra kommunen, og alt så greit ut.

Spørsmålet i dag er om det er eieren eller kommunen som skal ta det økonomiske tapet etter at Statsforvalteren opphevet kommunens vedtak.

Gjennom advokatfirmaet Føyen signaliserer imidlertid Hvaler kommune vilje til å gå i dialog med eierne, Terje og Kristin Male, og deres advokat om en minnelig løsning. Men kommunen mener samtidig at det ikke foreligger noen plikt til å betale erstatning.

– Kommunen erkjenner at eieren av drivhuset er satt i en uheldig posisjon, skriver advokatfirmaet Føyen.

Men i brevet skriver ikke kommunens advokat noe som helst om hva kommunen er villig til å betale for å få løst saken.

Terje Male på sin side er krystallklar på at Hvaler kommune må punge ut.

– Når en saksbehandlingsfeil på kommunens hånd fører til at vi må flytte drivhuset, kan det umulig være slik at vi skal bli sittende igjen med regningen, sier han til FB.

FB har tidligere omtalt at det ikke er noen hvem som helst som Hvaler kommune nå legger seg ut med. Les mer om hva Male sier lenger ned i saken.


Innvilget dispensasjon fra byggeforbudet

Hvaler kommune godkjente bygging av det 17 kvadratmeter store drivhuset på en sjønær fjellknatt. I den forbindelse ble det også gitt dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet.

Kommunens ja-holdning til det sjønære og eksponerte drivhuset i Botnekilen skapte rabalder. Statsforvalteren opphevet i ettertid drivhus-vedtaket på grunn av saksbehandlingsfeil.

Eier Terje Male har på sin side sagt at han og kona har vært i god tro hele veien og stolte på at alt var i orden da Hvaler kommune hadde gitt alle tillatelser for å bygge drivhuset.

Påviste saksbehandlingsfeil

Alt så dermed helt greit ut, inntil det dukket opp en hytteeier langt unna og som klaget på tap av utsikt. Klagen kom lenge etter at vanlige klagefrister hadde utløpt. Men klagen ble tatt til behandling.

Og for å gjøre en lang historie kort: Saken havnet hos Statsforvalteren, som kom til at Hvaler kommune hadde begått saksbehandlingsfeil. Både Statsforvalteren og fylkeskommunen skulle vært varslet og gitt mulighet til å uttale seg før kommunen sa ja til drivhuset, ifølge Statsforvalteren. Byggetillatelsen ble derfor opphevet.

Da bomben kom, hadde eierne Terje og Kristin Male for lengst bygget ferdig et kostbart drivhus. Hele byggesaksprosessen måtte startes på nytt.

Resultatet av den nye byggesaksbehandlingen var at drivhuset ikke kunne bli stående på fjellet mot sjøen, men at det måtte flyttes lenger bak på eiendommen.

Advokat: – Dette burde kommunen ha kjent til

Males advokat, Sarah Marie Didriksen, har i forbindelse med erstatningskravet vært krystallklar på at plikten til å sende saken på høring er en sentral saksbehandlingsregel, som kommunen burde ha kjent til og etterlevd. Her kan du lese mer om hva advokat Didriksen anfører.

Hvaler kommune og deres advokat i firmaet Føyen ser annerledes på saken.

« Basert på en konkret helhetsvurdering av tiltakets karakter, beliggenhet, historie og erfaring fra tidligere saker ble det ikke ansett nødvendig å sende saken til Statsforvalteren og fylkeskommunen, « skriver Føyen i sitt tilsvar til kravet om erstatning. Advokaten mener at kommunen hadde en forsvarlig rettsanvendelse da det ble besluttet at det ikke var nødvendig å sjekke hva Statsforvalteren og fylkeskommunen mente om drivhuset.

Føyen mener det sentrale vurderingstemaet er det såkalte arbeidsgiveransvaret i Skadeserstatningsloven. Det vil si at kommunen som arbeidsgiver er ansvarlig for feil som kommunens ansatte gjør.

Mer enn et drivhus fortjener

– Denne saken er ikke hyggelig. Den har eskalert til langt mer enn et drivhus fortjener, mener eier Terje Male.

Male krever erstatning for å flytte drivhuset og andre utgifter familien har hatt, blant annet til advokathjelp. En kikk på drivhuset viser at det er et omfattende murverk i bunnen, noe som må rives og flyttes. Kommunens advokat har krevd bedre dokumentasjon på utgiftene.

– Et erstatningskrav på 600.000 kroner medregnet moms høres jo veldig mye ut?

- Vi har innhentet to forskjellige pristilbud på jobben med å flytte drivhuset, og vi har forelagt det rimeligste alternativet for kommunen. Men for all del, dersom de mener de kan gjøre dette rimeligere, så vær så god, sier Male.

Eieren: – Prøver å la oss henge til tørk

Terje Males hovedpoeng er at han reagerer veldig på hvordan kommunens advokat prøver å beskrive plikten til å sende saken på høring hos Statsforvalteren og fylkeskommunen som et skjønnsspørsmål, og ikke en absolutt plikt.

- Hvis dette er kommunens holdning, så bestrider de jo Statsforvalterens vedtak som fastslår at denne saken skulle vært sendt på høring, og at kommunen ved å unnlate dette har begått en saksbehandlingsfeil. Dersom kommunen er uenig i det, så burde de ha kjempet på vår side for at vi skulle få beholde drivhuset på stedet hvor det er bygget. I stedet forsøker de å la oss henge til tørk og bli sittende igjen med alle kostnadene. Det er kommunens saksbehandlingsfeil som har skapt denne situasjonen.

Foreløpig er ikke drivhuset flyttet til den nye plasseringen lenger bak på tomten.

– Før vi flytter drivhuset må kommunen komme opp med en løsning som innebærer at vi får dekket kostnadene dette medfører. Så langt har kommunen verken erkjent noe erstatningsansvar eller innrømmet skyld. Det lengste de vil strekke seg til er å erkjenne at vi er satt i en uheldig posisjon, og at de derfor er villige til å gå i dialog om en minnelig løsning, sier Male.

– Vi har fulgt alle regler og gjort alt vi skal gjøre da vi søkte om å få bygge drivhuset. Når så en saksbehandlingsfeil på kommunens hånd fører til at vi må flytte bygningen, kan det umulig være slik at vi skal bli sittende igjen med regningen. Det har nå gått mer enn fire måneder siden vi henvendte oss til kommunen for å finne en akseptabel løsning, og dialogen går fortsatt mellom advokater – det er fryktelig dårlig håndtert, sier Male.

Hvaler kommune kan nå ha skaffet seg en ny drivhus-sak. Denne gang på Papper. Likheter og forskjeller på de to sakene kan du lese mer om her.