Vil ha 28,5 millioner for et halvt mål hus på strandtomt

Perlen med adresse Buktaveien 25 er den aller dyreste boligeiendommen som ligger for salg i Vestfold for tiden.