- Å tillate påfylling av sand her er miljøkriminalitet

Veidekke Eiendom ønsker å fylle på sand på stranda de har på Tjøme. Det vil naboene slett ikke ha noe av.