De arbeider målrettet i strandkanten - hva med Færder?

Av