Jon og Tom om er ikke enige i strandsonesaker: - Den nye brygga blir ikke synlig fra Kongehytta

Jon Sanness Andersen (Ap) og Tom Mello (H) kan se enige ut på papiret, men de er likevel ikke samstemte i alt som skjer i strandsonen.