- Den lovbestemte retten til å ferdes i utmark langs sjøen er blitt nedprioritert

Av

Gjerder ned til sjøen, forvirrende privat-skilt, fravær av turskilt, stier som ikke vedlikeholdes og er vanskelig å finne fram på og privatiseringstiltak i strandkanten vitner tydelig om en kommune som trenger en ny retning for forvaltning av strandsonen og kystnaturen, mener Siri Smith-Meyer i Miljøpartiet De Grønne.