Får millioner som skal brukes til å gjøre det triveligere for alle

Oslofjordens Friluftsråd skal fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå i bekjempelsen av marint avfall, og nå får de millionstøtte til jobben.