Her fant de stengsler og ulovlige byggetiltak i strandsonen: Nå skal det bort

I denne saken ser du flere eksempler på stengsler og ulovlige byggetiltak Sarpsborg kommune har funnet i strandsonen. Kommunen jobber systematisk med strekning for strekning langs sin åtte mål lange kystlinje, og denne våren må flere tiltak fjernes og landskapet bringes tilbake slik det var.