Stranda blir brukt som en søppelfylling, mener en nabo: - Nødvendig svarer kommunen

En beboer ved den gamle føynlandsbrua irriterer seg over at det lempes søppel på den offentlige stranda der. Kommunen mener det er gode grunner for å gjøre nettopp det.