Steinar synes det er en veldig god grunn til å takke kommunen

Steinar Gullvåg i Tenvik og Småvik Vel vil gjerne takke kommunen.