Herrehåndballen, både lokalt og nasjonalt, sliter med lav rekruttering og høyt frafall. Dette ønsker de lokale klubbene å gjøre noe med, og i spissen for et nytt klubbsamarbeid som skal takle nettopp disse utfordringene, finner vi Nøtterøy Håndball.

– Prosjektet tar sikte på å øke rekrutteringen, redusere frafallet og bidra til å utvikle lokale talenter gjennom samarbeid. Det praktiske målet er å ha fire møter hver sesong klubbene i mellom. Vi skal lage en handlingsplan og utvikle en samarbeidsmodell, forteller daglig leder Frank Pedersen i Nøtterøy Håndball.

– Alt går på frivillig innsats fra spillernes side, for dette er noe vi alle brenner for. Vi har fått fadderlag, og er med på lagets treningsøkter med jevne mellomrom. Vi har også treningssamlinger i Nøtterøyhallen i løpet av året. Disse er åpne for spillere mellom elleve og femten år. Da stiller vi som trenere, og jeg kan med sikkerhet si at dette også gir oss mye. Treningssamlingene har så langt vært en stor suksess. Guttene gir av seg selv, og dette merkes, sier Johnny Jensen, som i dag er spillernes representant.