Spleiset på øy -nå håper de å få et ønske oppfylt

De gikk sammen og kjøpte øya som et spleiselag. Nå ønsker de å tilrettelegge den bedre for folk flest.