(Østlands-Posten)

I februar i fjor kjøpte mannen fra Sørlandet en båt til 180.000 kroner av en annen mann.

Rett etter kjøpet klaget han på flere ting han mente var feil, blant annet dieseldyr i tanken.

Kjøperen fikk et firma til å gå over båten, og de fant flere feil. Inntrenging av vann i kabinen, sprukket dieselslange, defekte impeller og feil ved ferskvannspumpe ble funnet da båten ble undersøkt nærmere.

For å fikse det, ville et firma ha 50.766 kroner. Et annet firma kunne fikse problemene med ødelagt dieselslange og dieseldyr for 70.000 kroner.

Etter å ha vært innom forliksrådet, ble saken advokatmat.

LES OGSÅ: Midt på natta lusket tyvene seg inn i hagen: – De er frekke

Uenige om avtalen

Kjøperen, nå saksøkeren, ga selgeren to valg.

Enten måtte han betale tilbake det han hadde gitt for båten, altså 180.000 kroner, eller betale for reparasjonene, noe som var 127.271 kroner.

Saksøkeren ville ha saksomkostninger og utleggene på 38.000 kroner dekket av selgeren. Blant annet hadde han betalt mye for å frakte båten til Sørlandet.

«Saksøker anfører at ingen av manglene ble opplyst om under partene sin felles befaring. Saksøkte ga under befaringen uttrykk for at båten fungerte fint og at det ikke hadde vært noen problemer med båten utover lekkasjer fra kalesjen og fra vindu. Saksøker viser videre til at det ikke er noe ved kjøpekontrakten som skulle tilsi at det var noen problemer med båten. Det er ikke krysset av for at båten er «solgt som den er» og det er heller ikke tatt andre forbehold i kontrakt», står det i dommen.

– Normal slitasje

Selgeren, altså saksøkte, mente at han skulle frifinnes, og at motparten skulle betale saksomkostninger.

«Båten ble solgt som beskrevet kontrakten. Saksøkte viser til at det er en 38 år gammel bruktbåt som har vært utsatt for saltvann, vær og vind. Man må da kunne regne med et betydelig vedlikeholdsbehov og saksøker kan ikke forvente at en slik båt skal være i topp stand. Samtlige forhold som saksøker har anført som mangler er forhold som saksøkte mener kan løses ved alminnelig vedlikehold som må påregnes på slike type båter. For øvrig anfører saksøkte at han ikke har hatt noen problemer med båten så lenge han har hatt den», står det videre i avgjørelsen.

Saksøkte mente at firmaene tok feil, og at reklamasjonen var levert for sent.

Måtte regne med utgifter

Retten påpeker først at de må ta stilling til om båten kan anses å ha blitt solgt «som den er» etter kjøpsloven § 19. I kontrakten som kjøper og selger brukte her, ble det ikke spesifisert at båten var solgt som den er. Domstolen viser videre til at båten er 38 år gammel, og viser så til kjøpslovens § 17, som sier blant annet at tingen «passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til».

I kontrakten var det ikke huket av for så mange opplysninger om båtens tilstand.

– (Kjøperens navn) må derfor kunne ha hatt rimelig forventninger til at båten fungerte til sitt formål. Når det er sagt, vil forhold som at tingen er brukt, alder, slitasje og vedlikeholdsbehov påvirke hvilke forventninger kjøpene med rimelighet kan ha til produktet. I denne saken er det snakk om en 38 år gammel båt. Båten er med andre ord forholdsvis gammel og den er ut ifra det opplyste godt brukt, står det i dommen, der det blir påpekt at normalt vedlikehold måtte regnes med.

LES OGSÅ: Fant 33 år gammel flaskepost: – Hvem er Tone fra Larvik?

Vant saken i sin helhet

Så til sakens kjerne. Båten kan ikke sjøsettes i den stand den er i nå, og det mener domstolen gjør at kjøpet kan heves.

– Båten tilfredsstiller dermed ikke kravet til alminnelig god vare. Den har per dags dato ikke de kvaliteter og egenskaper som er nødvendig for å kunne sjøsettes, og båten passer derfor ikke til det formålet en båt er ment til, skriver dommer Viktor Wikstrøm i avgjørelsen fra Vestfold tingrett.

Selgeren må ta tilbake båten, han må betale for utleggene kjøperen har hatt, og han ble dømt til å betale saksomkostninger.