Slik kan det bli under Teieskogen. Ser du hva som mangler?

Bergenserne gjør det. Nå ivrer Venstre for å gjøre det samme på Nøtterøy. Lage tunnel for myke trafikanter, ikke bilene.