Rektor: - Jeg har forståelse for at toalettene kan føles litt utrygge i disse mobiltider

De fleste av oss har gått på do i en toalettbås med glippe over og/eller under. Har du da tenkt på at andre lett kan fotografere eller filme deg med mobilen? Det er noe av det Miljørettet helsevern tar opp etter et tilsyn på Torød skole.