Blir Tjøme ungdomsskole en ny byggeskandale?

Av

. Det er greit å planlegge litt for fremtiden og mulig nye innbyggere med barn, men finnes det tendenser i tilflyttingsmønsteret for Tjøme, spesielt hva angår barnefamilier, som tilsier en så påfallende stor dimensjonering av det nye skolebygget.