Læringen skulle skje gjennom lek det første skoleåret, men ting endret seg ...

Av

Dagens førsteklassinger møter en hverdag der faglige resultater blir prioritert framfor lekbasert pedagogikk. Leken har i større grad blitt lagt til friminuttene, og barna sitter mer stille i klasserommene. Om det er riktig stilles det spørsmål ved i dette leserinnlegget.