– Gang- og sykkelveien kommer under én meter fra stueveggen: Det er svært nært

Det skal bygges ny skole på Labakken, og da må det også etableres trygge skoleveier. Noen blir mer berørt enn andre, og flere har sendt innspill til kommunen.