Kommunen vil enten ha høyere SFO-pris eller færre oppholdsalternativer: - Begge deler kan være uheldig

Færder kommune subsidierer SFO-tilbudet slik det er i dag, og nå har skolene sagt sitt i en høring om alternativer som skal gjøre at regnskapet går mer i null.