Elevene ble utfordret: Disse var flinkest til å gå og sykle til skolen

Alle barneskolene i Færder kommune ble i vår invitert til gå-kampanjen «Klar, Færder, gå!».