Skjenkestriden på Brygga fortsetter: Restaurant vurderer å trosse kommunen. Rådmannen foreslår nye regler.

Nå har rådmannen kommet med et nytt forslag i skjenke-saken.