(Østlands-Posten)

Vi har tatt et overblikk på skattetallene fra 2012 til 2016, for se hvilken kommune som gjør det best. Og dårligst.

Inntekter, betalt skatt og formue, forskjellene fra år til år er små for noen, og store for andre. Og ikke minst er det store forskjeller fra kommune til kommune.

LES OGSÅ: Så mye tjenes det i snitt på ditt postnummer (for abonnenter)

Innbyggerne i en kommune faller som en stein på inntektstoppen i 2016, men det har selvfølgelig en naturlig årsak. I 2015 var Sandefjord nummer tre, men etter sammenslåingen med Stokke og Andebu, som i denne sammenhengen blir to «fattige fettere», er innbyggerne i nye Sandefjord de som tjente minst i snitt i Vestfold i 2016.

I sum er det snakk om fra 302.515 til 288.234.

Vi har selvfølgelig også sett på hva snittet i nye Sandefjord ville vært i 2015 ved å summere totalinntektene i hver kommune og dele på antallet skattytere i 2015. Da ble tallet 294.379. Altså drøyt 8.000 mindre enn gamle Sandefjords snitt i fjor, og drøyt 6.000 høyere enn årets snitt i nye Sandefjord.

Til topps også på null

Den nye storkommunen har også i prosent nest flest innbyggere som hadde null kroner i inntekt i fjor, 3.969 ga 7,36 i snitt. Bare Tjøme hadde flere i prosent, med 8,23.

Nye Sandefjord hadde også flest nullskattytere. 7.972 av 534.938 skattytere betalte ingen skatt i fjor, 14,78 prosent.

Til sammenligning hadde Re og Hof i prosent færrest nullskattytere, og var de eneste to kommunene i Vestfold som hadde mindre enn

FOR DEG SOM ER LEI AV SKATTELISTER: Har aldri opplevd større pågang fra ensomme (for abonnenter)

Speil, speil på veggen der, hvem hadde mest ...

Hva så med formuen til innbyggerne i Vestfold? Nøtterøy troner – som vanlig – øverst i Vestfold og hadde i snitt 755.610 kroner i formue i 2016. Og det med 18.059 innbyggere. Det var en økning med 11,4 prosent fra i fjor, da snittet var 678.772 kroner.

Det går jevnt over med andre ord bra for innbyggerne på Nøtterøy, selv om det selvfølgelig er noen med veldig mye penger som trenger snittet opp.

På fire år har formuen i kommunen økt med 210.000 kroner, og snart har innbyggerne her dobbelt så høy formue som i Holmestrand, der snittet i fjor var 400.872 kroner. Det var lavest i Vestfold, uten at det gjør at innbyggerne her er mindre glade av den grunn.

Hvis vi ser på hvor mange innbyggere i Vestfold som hadde mer enn 20 millioner kroner i formue i fjor, er tallet 451. Storkommunen Sandefjord hadde flest med 119, mens Larvik hadde 97 og Tønsberg 82. Målt mot innbyggere hadde Tjøme flest, med 0,50 prosent, og Lardal færrest, nemlig med ingen.

I snitt betalte disse minst

Når det gjelder skatt er det naturlig nok innbyggerne i Nøtterøy kommune som betaler mest i snitt, de tjener jo også mest.

Hvem betaler så minst skatt i snitt. Her sto kampen mellom Horten og Larvik, og vinneren ble, med 151 kroners forskjell, Larvik.

I snitt betalte innbyggerne her 94.567 kroner i skatt, mens Horten betalte 94.718 kroner.

Det har vært mye snakk om skattelette for de rike de siste årene. Tallene for Vestfold i 2016 viser at Vestfold i snitt betalte 596 kroner mindre i skatt i 2016 enn i 2015. De kommunene som gikk ned var Tønsberg, Nøtterøy, Horten og Hof. I tillegg til nye Sandefjord, da, men det skyldtes ikke minst sammenslåingen av skattetallene.

En kommune økte betydelig i innbetalt skatt, og det var Re som passerte 100.000 i snitt for første gang. Det ga en tredjeplass i Vestfold bak Nøtterøy og Tønsberg.

Ble du ikke lei av tall etter dette kan du fordype deg i tabellen under og sortere etter akkurat hva du måtte ønske i forhold til hvor du bor.

OBS! Tallene for Vestfold inkluderer Sande og Svelvik på antall skattytere og gjennomsnittene, men ikke på prosenter.

LES OGSÅ:

Skattelister Tønsberg 2016 (for abonnenter)

Skattelister Sandefjord 2016 (for abonnenter)

Skattelister Larvik 2016 (for abonnenter)

Skattelister Horten 2016 (for abonnenter)

Skattelister Nøtterøy 2016 (for abonnenter)

Skattelister Tjøme 2016 (for abonnenter)

Skattelister Re 2016 (for abonnenter)

Skattelister Holmestrand 2016 (for abonnenter)

Skattelister Hof 2016 (for abonnenter)

Skattelister Lardal 2016 (for abonnenter)

På Vestviken24: Dette har skapt Vestfolds største formuer (for abonnenter)

Skattelistene lyver - dette tjener kollegaen din egentlig