- Skal vi kalle oss sykkelby så er dette ikke innenfor, men rett og slett kritikkverdig og trafikkfarlig

Syklist Arne Johan Evensen er ikke nådig når han skal beskrive forholdene for syklister.