(Tønsbergs Blad)

Mandag starter det anleggsarbeid på Kirkeveien rett nedenfor Herstad skole.

LES OGSÅ: Tomme klasserom på ubestemt tid: Mareritt til tørk

Det skal etableres et nytt og utbedret «Kiss and Ride»-felt på stedet, og et nytt lysregulert gangfelt over veien.

Det nye gangfeltet skal kobles sammen med gang- og sykkelveien som er anlagt over jordet fram til Labakken skole. «Kiss and Ride»-feltet anlegges for barn som skal gå på denne nye skolen.

– Det er tenkt for elever som kjøres sørfra langs Kirkeveien. De kan slippes av på dette feltet og så følge gang- og sykkelvei over jordet til Labakken skole. Dermed reduseres trafikken langs Kjærnåsveien og fram til skolen, sier Camilla Larudottir Gjernes i Færder kommune.

Anleggsperioden vil vare fram til uke 17, det vil si totalt 10 uker, skriver Færder kommune på sine nettsider.

  • Fra uke 7 etableres midlertidig lysregulert gangfelt som skal møte ny gang- og sykkelvei over jordet ved Lysakerveien. Gangfelt ved Herstad skole stenges da for myke trafikanter i samme periode.
  • Det vil i perioden fra uke 13 til uke 17 være behov for innsnevring til ett kjørefelt med lysregulering ved Herstad skole.
  • Fra mandag 14. februar vil innkjøringen til Skarphagaveien fra Herstad skole bli stengt for biltrafikk grunnet arbeidene.
  • Fra mandag 21. februar og fram til 1. mai vil Skarphagaveien fra Kirkeveien til krysset i Herstadveien bli stengt for biltrafikk grunnet arbeidene i Kirkeveien.