Gå til sidens hovedinnhold

Veier vil bli stengt når tremaster byttes ut med stål på Borgheim

Artikkelen er over 3 år gammel

14 tremaster skal bli til ni stålmaster på Borgheim. Underveis vil veier bli stengt.

(Tønsbergs Blad)

Nå skal de gamle tremastene ned og erstattes med strømmaster i stål på Borgheim. Det er i månedskiftet mai og juni at arbeidet startes med å skifte ut de gamle tremastene på den 3,5 kilometer lange strekningen. Tremastene blir erstattet med høyere master, men færre master.

– De fleste av de nye mastene blir smalere, men de blir også noe høyere siden det blir færre av dem. De vil være selvbærende slik at vi ikke trenger barduner, sier prosjektleder for Skagerak Nett, Helge Øverland, skriver Skageraknytt.

LES OGSÅ: To pågrepet for hasjdyrking, ble oppdaget i husbrann

Stengte veier og omkjøringer

Under arbeidet, som skal foregå i etapper i både 2018 og 2019. Ledningsnettet går over flere kommunale veier og også fylkesveier.

– Ledningen krysser fem fylkesveier og noen mindre kommunale veier, så det blir nødvendig med noe trafikkregulering. Men det skal ikke jobbes ved alle veiene samtidig, og omkjøringsalternativer blir skiltet, sier han.

Frem mot sommeren vil arbeidet i første rekke bestå av å etablere adkomster og riggplasser, samt fundamentering av de fire første mastene.

Lover normal strømdrift

I august og september kobles ledningen ut og selve ombyggingen vil starte. Utkoblingen vil ved normale driftsforhold ikke påvirke forsyningen til strømkundene i området, skriver Skageraknytt.

Masteene inngår i det regionale strømnettet på 132 kilioVolt.

LES OGSÅ: Tønsberg-folk raser mot strømbruddene, nå må statsråden svare i Stortinget (+)

Endrer trase

Etter at jobben er utført, vil de nye ledningene ha en annen trase enn dagens.

– Kommunen har planer om å omregulere noe av jordbruksarealet ved Borgheim. For å legge til rette for dette vil ledningene bli ført i en vinkel utenom dette området, sier Øverland.

De nye stålmastene ser anderledes ut enn dagens tremaster. Kablene vil henge over hverandre, ikke ved siden av hverandre som i dag. Det mener selskapet har en positiv effekt.

Mindre magnetfelt

– Tremastene har et planoppheng, det vil si at de tre fasene henger horisontalt ved siden av hverandre. I stålmastene vil fasene henge nærmere hverandre og over hverandre. En positiv sideeffekt av dette er at magnetfeltet til ledningen blir mindre, skriver Skagerak Energi.

Arbeidet vil pågå i både 2018 og 2019. I år skal det føres opp fire master i området nærmest Stangeby transformatorstasjon. Neste år blir den resterende delen av strekningen mot Kalvetangen bygd om.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.