Gjensidige alene mottok i hele fjor totalt 2.600 meldinger om skader på fritidsbåter med utbetalinger på 140 millioner kroner.

- Over halvparten av alle skadene kom fra båter som havarerte. Skadene domineres ellers av grunnstøtinger der båter har gått på et skjær eller land eller kjørt på flytende gjenstander i sjøen, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Det har også vært flere kollisjonsskader i forbindelse med at man legger til eller fra kai.

Tall fra Færder

I Vestfold og Telemark registrerte Gjensidige nærmere 240 skader i 2022 med utbetalinger på 15 millioner kroner. Snitterstatningen er på disse skadene 60.000 kroner. Rundt 50 av disse skadene var tyveri av eller fra båt med utbetalinger på 3 millioner kroner.

23 av de meldte skadene kom fra Færder, mens det fra Tønsberg ble meldt inn 37 skader.

Husk dette!

Ser vi fylket under ett ble flest skader registrert blant båteiere i Porsgrunn, Tønsberg, Sandefjord, Skien, Færder og Holmestrand.

Forsikringsselskapet ber folk sikre båtene sine mot tyveri, og har en liten påminnelse i den kalde årstiden.

- Husk at frostskader på båter og motor ikke dekkes av forsikringen, avslutter Voll.