(Tønsbergs Blad)

Tidligere i mai uttalte leder Tor Lie i Færder Næringsforening at de oppfordrer eierne av Mostranda Camping til å holde campingen åpen, selv om de ikke har tillatelse til å bruke bygningene på plassen. Nestleder i Færder Næringsforening Nina Høier forsvarer også foreningens støtte til Mostranda camping.

Det har skapt oppstuss at næringslivsforeningen i Færder har oppfordret Mostranda-eierne til å holde åpent ulovlig. En av dem som reagerer kraftig, er kommunestyrerepresentant Jørn Magdahl (Felleslista Rødt/SV).

– Det er helt uhørt at en næringsforening oppfordrer sine egne medlemmer til å drive ulovlig næringsvirksomhet.

LES OGSÅ: Næringsforeningen oppfordrer Mostranda-eierne til lovbrudd

Åpen støtte

Det ble kjent at eierne av Mostranda camping fikk avslag på sin søknad om midlertidig dispensasjon for bebyggelsen på campingplassen 10. mai år. Det betyr at det ikke er lov å bruke de tre byggene på Mostranda.

For å kunne drive camping trenger eierne minimum tilgang til servicebygget hvor det er sanitære fasiliteter. Eiernes advokat har tidligere varslet at campingplassen vil bli åpnet uansett om de får lov eller ikke.

Eierne har trosset avslaget som politikerne vedtok, og har likevel tatt i bruk servicebygget på campingplassen. Det mener Tor Lie, lederen av næringsforeningen, er bra.

– Vi i Færder Næringsforening oppfordrer Mostranda Camping å holde åpent og vi støtter de 100 prosent, stå på, skriver Lie i en kommentar under artikkelen om avslaget på tb.no.

LES OGSÅ: Mostranda-eierne risikerer bøter hvis ikke driften opphører snarest: – Vi er helt uenige

En spesiell plass

I 2020 ble Færder Næringsforum lagt ned. I dag er det Færder Næringsforening som har ansvaret for samarbeidet mellom politikerne og næringslivet i Færder.

– Foreningen har en spesiell plass i kommunens næringspolitiske arbeid etter at Færder Næringsforum ble nedlagt. Likevel oppfordrer foreningen eierne til å drive videre, selv om de ikke har fått dispensasjon.

Magdahl mener at det er snakk om misbruk av stillingen.

– En seriøs næringsdriver må føle seg misbrukt når foreningen bruker sin posisjon til å forsvare ulovligheter.

Han mener også at kommunen må revurdere samarbeidet, og har stilt spørsmål til ordføreren som skal behandles i neste kommunestyremøtet 31. mai.

  • Mener ordføreren det er aktuelt å fryse samarbeidet med Færder Næringsforening, eller på annen måte vise at foreningen opptrer uakseptabelt så lenge den oppfordrer til ulovlig næringsvirksomhet.
  • På generelt grunnlag – hvor representativ mener ordføreren næringsforeningen er for næringslivet i Færder?

– Jeg mener at kommunen må revurdere samarbeidet med næringsforeningen mens denne saken pågår.

LES OGSÅ: Servicebygget på Mostranda er åpent, selv om kommunen sier nei: – Vi må jo på do

– Må stenges for sesongen

– Hva er din ideelle løsning på denne saken?

– De har fått tre år på å lage en reguleringsplan som er i tråd med det kommunen har forlangt. At de fortsatt holder på når det er ulovlig, er helt uakseptabelt. De aller fleste oppfører seg ikke på denne måten.

– Du er klar på at de må stenge denne sesongen?

– Det er helt opplagt at de skal stenge. Avslaget på dispensasjonssøknaden ble enstemmig vedtatt av politikerne.

Kan ende i rettsapparatet

Leder Tor Lie i Færder Næringsforening sier til Tønsbergs Blad at de oppfordrer ingen til ulovligheter.

– Færder Næringsforening har oppfordret Mostranda Camping til å følge rådet fra sin advokat, som er å holde campingplassen åpen.

Lie sier at det er flere årsaker til dette.

– For det første er det to parter i denne saken, Færder kommune på den ene siden og Mostranda Camping på den andre siden. Denne saken ender i rettsapparatet, og så lenge saken ennå ikke er avgjort der, støtter vi advokatens råd.

Kan tape saken

Lie sier at Mostranda Camping er uenig med det politiske vedtaket.

– Færder Næringsforening er et talerør for sine medlemmer. I en så prinsipiell sak, hvor det ikke gis dispensasjon for å få muligheten til å løse saken i en dialog, er vi uenig i vedtaket. Dette gir store negative konsekvenser, ikke bare fordi Mostranda Camping kan gå konkurs uten inntekter, men også fordi det gir et dårligere omdømme til Færder kommune i reiselivsbransjen.

Færder kommune er saksøkt av Mostranda Camping gjennom sin advokat.

– Vi har satt oss inn i saken og styret mener det er stor sannsynlighet for at Færder kommune taper denne saken. Færder Næringsforening støtter sine medlemmer. Vi mener det er feil å nekte Mostranda Camping videre drift denne sesongen.

(Saken fortsetter under bildet.)


Næringslivslederen opplever at Færder kommune driver heksejakt på eiere og drivere av Mostranda Camping.

– Vi mener at partene må snakke sammen for å finne en løsning begge kan leve med. Nå står Mostranda Camping på kanten av stupet med kniven på strupen, og trues med stenging, som vil resulterer i konkurs.

Ta hensyn

Lie understreker at Mostranda Camping må også ta hensyn til sine kunder, som har hatt sin campingvogn på Mostranda de siste tiårene.

– Heksejakten tiltar i styrke og Færder Næringsforening støtter et medlem som sliter og drives fra skanse til skanse.

Han håper at kommunen vil følge rådene til næringsforeningen.

– Hvis Færder kommune følger rådene til næringsforeningen, vil partene i løpet av 2023 finne konstruktive løsninger som gjør at man kan løse den betente saken til glede for alle parter. Etter det jeg har hørt, gjelder den gamle reguleringsplanen til den nye planen er vedtatt.

LES OGSÅ: Mostranda varsler kommunen om millionsøksmål: – En forutsetning at vi ikke skulle måtte rive