Sjekk hytta det er søkt om her

I Rødnesveien 123 på Tjøme er det søkt om en ny fritidsbolig. Den er signert Breili & Partnere AS og er formet som en y.